selamlar hocam.. Bizlere hangi kitapları okumamız gerektiğini önem sırasına göre en elzem gördüklerinizi kitap ve yazar isimleriyle birlikte madde madde sıralayabilir misiniz? Güzel bir kitap listesi önerilerinizi bekliyorum. Selametle..

Soru: HARUN. tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Okunması gereken kitapların öncelik sıralamasını kısaca;

- İtikadî, 

- Amelî,

- Ahlâkî olarak üç temel madde halinde ta’dâd edebiliriz.

Sonra da ihtiyaca göre ilmî, tarihî, içtimaî (sosyal), kültürel… alanlarda ilerleyebiliriz. Hatta mümkünse, alt yapımızın durumuna göre hepsini birden, biribirlerini tamamlar mahiyette götürebilirsek, böylesi çok daha yararlı ve verimli olur.

Burada kitap listesi sunmak basit... Ama bu aynen ezbere ilaç tavsiyesi gibi olur. Yanlış ya da en azından fayda yönünden arzu edilen neticeyi / semereyi vermeyebilir. Zira kimin alt yapısının ne seviyede bulunduğunu, hangi dallarla ilgilendiğini, ihtiyaç ve merakının hangi yönde olduğunu bilemeyiz ki, şu listeyi al ona göre oku diyebilelim.

Binaenaleyh 30 yıla yakın Fazilet Neşriyat’ta çalışmış ve oradan emekli olmuş birisi olarak, öncelikle müessesemizin yayınladığı kitapları tavsiye edebiliriz.

Keza ardından da Çamlıca Kitap’ın neşrettiği eserleri okumanızı, sıralama ve tavsiyeler hususunda da kendilerinden yardım almanızın faydalı ve isabetli olacağını söyleyebiliriz.

Ve yine yayınevlerinin kitap kataloglarını takip ve tetkik edip, ihtiyacınız olan sahih / sağlam eserleri temin ederek okuyup istifade edebilirsiniz.

Ayrıca okumayla ilgili kaleme aldığımız önceki yazıları ve o yazıların içinde verdiğimiz linkleri dikkatle okuduysanız şayet, zaten oralarda böyle bir listenin varlığını görmüş olmanız lazım. Onu da nazar-ı itibara alabilirsiniz. Onları dahi okumadıysanız, bunları durmadan konuşmanın-yazmanın kime ne faydası olur?! Arapların dediği gibi, “Kellim kellim lâ yenfa‘: Konuş konuş faydasız ” durumuna düşmüş oluruz ki, kanaatimce en vahimi de budur!

Vesselâm…

Go to top